II Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya – Comunicacions i experiències